Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Zverejnené

VZN č.3/2022 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie ….

ID: 3/2022

15.8.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.5/2021 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice.

18.10.2021