Kontajner na obnosené šatstvo

Od 14.10.2021 je v našej obci umiestnený ďalší kontajner na obnosené šatstvo.

Umiestnený je pri vchode do starého domu kultúry (pri pošte).

Zverejnené 14. októbra 2021.
Bez úpravy .