Preskočiť na obsah

Nové Zberné miesto

Zverejnené 5.10.2023.

Od 9.10.2023 bude otvorené novovybudované zberné miesto v našej obci.

Nové Zberné miesto sa nachádza pri ČOV Oponice. Je oplotené,  so vstupnou bránou a zabezpečené kamerovým systémom. Všetci návštevníci Zberného miesta sú povinný sa riadiť pokynmi zodpovedného pracovníka. 

Na zbernom mieste je možné odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (kategória odpadov 20 02 01) , nečalúnený starý nábytok bez skla (kategória odpadov 20 03 07), drevo (kategória odpadov 20 01 38) . Na Zbernom mieste sa budú pristavovať aj veľkoobjemové konatjnery podľa harmonogramu, ktorý nám každý rok zasiela zberová spoločnosť.

Otváracie doba:

Od 1.3. do 30.11 príslušného kalendárneho roka

PondelokStreda                                        9,00 hod – 12,00 hod

Sobota                                                         10,00 hod – 13,00 hod

Utorok, Štvrtok, Nedeľa                          Z A T V O R E N É

SVIATOK                                                    okrem veľkonočných sviatkov otvorené podľa otváracej doby