Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Zverejnené 17. decembra 2021.
Bez úpravy .