Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Kategória

Zverejnené 17. decembra 2021.
Bez úpravy .