Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené 22. októbra 2021.
Bez úpravy .