Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu

Zverejnené 8. októbra 2021.
Bez úpravy .