Mimoriadne prerušenie vyučovania v Materskej škole v Oponiciach do 22.1.2021

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. januára 2021