Mimoriadne prerušenie vyučovania v Materskej škole v Oponiciach do 29.1.2021

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. januára 2021