Mimoriadne prerušenie vyučovania v Materskej škole v Oponiciach do 5.2.2021

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. januára 2021