Oznámenie o upustení od dražby

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2018