Oznámenie o verejnej dražbe

Zverejnené
19. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. augusta 2021