Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021