ÚPN Oponice zmeny a doplnky

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2017