Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2021