Zámer zámeny pozemkov

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júla 2019