Zverejnenie percenta vytriedeného odpadu za rok 2018

Upravené
19. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2019