Zverejnenie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. júla 2022
Kategória

Prílohy