Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice

Zverejnené
27. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2023 − 13. marca 2023
Kategória

Prílohy