4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 27. mája 2023
Kategória

Prílohy