Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené
10. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. júna 2022
Kategória

Prílohy