Preskočiť na obsah

Návrh D O D A T O K č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Oponice č. 9-2019 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky