Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice