Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice Prevádzkový poriadok pohrebiska