Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o „miestnych daniach“