Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice