Návrh VZN č.1-2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy