Návrh VZN č. 2-2019 o podmienkach držania psov na území obce Oponice

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy