Návrh VZN č. /2022 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 27. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: /2022

Prílohy