Preskočiť na obsah

Návrh VZN ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene