Návrh VZN ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene

Zverejnené
2. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Prílohy