Návrh VZN ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy