Návrh VZN ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a nasledujúce roky

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy