Preskočiť na obsah

Návrh VZN ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a nasledujúce roky