Návrh VZN ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a nasledujúce roky

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy