Návrh VZN o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Oponice

Zverejnené
2. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Prílohy