Návrh VZN o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice

Zverejnené
2. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. februára 2023 − 8. marca 2023
Kategória

Prílohy