Preskočiť na obsah

Návrh VZN o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneško