Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy