Preskočiť na obsah

Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov