Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 26. decembra 2021
Kategória

Prílohy