Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. júla 2022
Kategória

Prílohy