Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
20. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2023 − 26. februára 2023
Kategória

Prílohy