Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2022 − 19. decembra 2022
Kategória

Prílohy