Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
9. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2022 − 15. februára 2022
Kategória

Prílohy