Pozvánka na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
9. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2022 − 14. augusta 2022
Kategória

Prílohy