r.2007 – VZN č.1-2007 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2008 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Zverejnené
31. marca 2012
Kategória

Prílohy