Preskočiť na obsah

r.2011 – VZN 5-2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Oponice