Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12-2019, ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok