Všeobecne záväzné nariadenie č. 12-2019, ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy