Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice