Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky