Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky

Zverejnené
17. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy