Všeobecne záväzné nariadenie č.6-2020, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy